Wat is agile beheer?

Er is helaas geen comité dat heeft vastgesteld wat de officiële definitie van agile beheer is. Zelf omschrijf ik agile beheer simpelweg als “de standpunten uit het manifest voor agile softwareontwikkeling toepassen op beheer”. Het agile manifest stelt dat goede software ontstaat door te kiezen voor:

  1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen and tools
  2. Werkende software boven allesomvattende documentatie
  3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
  4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

(Bron: http://agilemanifesto.org/iso/nl/)

Vertaling naar de beheer-praktijk

Wat betekenen de vier punten uit het agile manifest nu voor de beheer praktijk?

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen and tools

Stel je even deze situatie voor. Je hebt een ‘request for change’ ingediend en wacht al wekenlang totdat je verzoek wordt gehonoreerd. Uiteindelijk, na vier maanden, krijg je je verzoekje terug. In plaats van een bevestiging dat de aanpassingen doorgevoerd zijn, krijg je te horen dat de change-manager heeft vastgesteld dat veld 4b niet correct is ingevuld. Of je dit even opnieuw wil doen.

Herkenbaar? Hoe vaak gebeurt het niet, dat iets stukloopt of vertraagt op een formaliteit. Terwijl, als ze je gewoon even hadden gebeld, dan had je het kunnen uitleggen, toch?

Agile beheer stelt de communicatie tussen mensen centraal. Uiteraard zijn er wel processen, ze zijn alleen geen doel op zich. De processen bij agile beheer ondersteunen de mensen en hun interactie, in plaats van ze tegen te werken.

Werkende software boven allesomvattende documentatie

Als een applicatie in beheer wordt genomen, zijn er stapels documentatie vereist. Of de documentatie op dat moment ook echt klopt, weet niemand. Sterker nog: of de applicatie écht doet wat hij moet doen, lijkt van ondergeschikt belang. Daarna moet elke wijziging in drievoud in meerdere dossiers worden opgenomen, om vervolgens nooit meer bekeken te worden.

In agile beheer is het belangrijker dat de applicatie functioneert, dan dat hij uitputtend is gedocumenteerd. Logisch ook; waarom zou je documentatie onderhouden die ongelezen blijft en chronisch achterhaald is? Agile beheer documenteert wat minimaal nodig is en niets meer.

Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Zeg ‘klantcontact’ en meteen doemt het beeld van de mythische SLA op. De SLA kan nachtmerrie-achtige taferelen opleveren; verhitte discussies over of iets nou wel of niet erin staat, klanten en beheerders die ruziënd over elkaar heen buitelen en elkaar uiteindelijk niet meer kunnen zien of luchten. Met samenwerking heeft het allemaal niets meer te maken, en met mensen al helemaal niet. Bij veel bedrijven is de SLA een doel op zichzelf geworden, in plaats van een middel om samenwerking te stroomlijnen. Zo wordt de mythische SLA een veelkoppig monster dat alleen maar slachtoffers maakt.

Binnen agile beheer is men van mening dat een goede samenwerking zinvoller is dan het vastleggen van alle activiteiten in een contract. Communicatie tussen de klant en de beheerorganisatie is essentieel. Hoe komen ze anders ooit tot samenwerken? De mythische SLA wordt tot onschuldige proporties teruggebracht en is geen monsterlijk doel op zich meer, maar slechts een hulpmiddel in de communicatie.

Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Wijzigingen op een beheerde applicatie moeten meestal maanden van tevoren worden aangegeven en gespecificeerd. Als er dan onverhoopt in de tussentijd nog iets verandert aan de wijziging, moet het implementatie-plan worden aangepast, wat ook weer zeer tijdrovend is. Dit alles maakt het snel inspelen op veranderingen haast onmogelijk.

Wensen en eisen volgen elkaar tegenwoordig steeds sneller op. Binnen agile beheer is verandering de norm, en draait alles om het snel en goed getest doorvoeren van wijzigingen. Uiteindelijk wordt een beheer-organisatie immers zowel op stabiliteit als flexibiliteit afgerekend.

Agile beheer is een denkwijze

Agile beheer is geen vastomlijnde set processen, protocollen of procedures. Het is een denkwijze die bij de beheer-organisatie én de klant moet leven, en die “verandering” beschouwt als een constante factor.

Eén stabiele beheerde eindsituatie is niet meer het ultieme doel. Het is een achterhaalde gedachte dat een organisatie gebaat is bij een volledig dichtgetimmerde (software) omgeving. De samenleving is in toenemende mate geflexibiliseerd, waarom zou dit dan niet hoeven gelden voor het software-beheer? Een stabiele eindsituatie is niet relevant voor een organisatie die steeds in verandering is, en daarom gaat binnen agile beheer de beheerde omgeving steeds weer van de ene stabiele staat naar de volgende stabiele staat. Geen rechtstreekse treinreis meer naar een ver eindstation, waarvandaan de treinen terug bovendien slechts eens per maand rijden, maar een rondreis langs allerlei mooie, goed onderhouden treinstations die op verschillende afstanden van elkaar liggen. Soms ben je snel op een nieuwe plek, soms duurt het wat langer, maar overal is het mooi en omdat je een open ticket hebt, kan je zo lang en zo ver reizen als je wilt.

Zo werkt agile beheer. De klant en de beheer-organisatie werken samen in wederzijds vertrouwen en met open communicatie. Bovendien hebben beide partijen in deze wereld steeds begrip voor elkaars situatie. Natuurlijk gaat dat niet altijd meteen even makkelijk, maar met elkaar komen we er wel.

Feedback op dit artikel is zeer welkom, direct hieronder of via de contact-pagina.