Succesfactoren voor agile beheer

Hoe maak je agile beheer tot een succes? In dit artikel loop ik een aantal succesfactoren af, die je in je eigen agile beheer-praktijk kan toepassen.

Voorbij de sprint denken

Eén van de dingen die vaak fout gaan in het toepassen van agile, is dat de focus op de korte termijn komt te liggen. Als de huidige sprint wordt gehaald, is alles goed, zo is vaak de gedachte. Dat er eventueel nog kwesties liggen die in volgende sprints weer de kop op kunnen steken, wordt genegeerd. Dit kan echter wel voor problemen op lange termijn zorgen. Het team moet daarom de user stories in de lopende sprint goed oppakken, én zorgen dat deze in komende sprints ook goed kunnen worden opgepakt. Denk voorbij de huidige sprint en blijf een lange-termijn overzicht houden.

Gedachtengoed uitdragen

Binnen je team heb je overeenstemming over wat agile beheer inhoudt. Iedereen onderschrijft het belang ervan en je teamleden gaan iedere dag fluitend aan hun werk. Allemaal goed, toch? Helaas zegt dit nog niets over de mensen om je heen. Je team is onderdeel van een groter geheel en ook daar moet draagvlak zijn en blijven. Communiceren dus. Zorg dat je het agile beheer-gedachtegoed binnen de organisatie blijft uitdragen. Er zijn altijd nog meer supporters te veroveren!

Alle disciplines vertegenwoordigd en gemandateerd

Binnen agile beheerteams moeten alle disciplines vertegenwoordigd zijn en ook mandaat hebben. Dit is een essentieel onderdeel van agile, en als dit bij jou niet aan de hand is, beperk je je agile-mogelijkheden zwaar. Wanneer ieder teamlid eerst moet overleggen voordat iets wel of niet kan, wordt het resultaat van het team ernstig geremd. Sterker nog, het enige dat je dan voor elkaar hebt gekregen, is dat er nog een extra overleg-laag is ingevoerd. En dat is niet wat je wilt, toch?

Gebruiken wat er is

Het is heel verleidelijk om te starten met agile beheer en alles wat al bedacht is, overboord te gooien. Schoon schip, een nieuw systeem, weg met het oude. Goed idee toch? Nee, integendeel. Wat er al is, kan je slim gebruiken om je agile beheer vorm te geven. Is er al een handboek voor het live zetten van wijzigingen? Pas het aan je eigen behoeften aan en gebruik het! Denk vooral niet dat alles wat er al is, slecht is. Dingen zijn ontstaan met een reden en als je die reden achterhaalt, heb je er iets aan voor je eigen praktijk. Alles opnieuw uitvinden is al lang niet meer nodig. Gebruik het goede, verbeter het slechte.

Geen vrijheid, blijheid

Omdat agile beheer als een bevrijding voelt kan er ook een sfeer van vrijheid, blijheid ontstaan. Bevrijd van alle oude ketens gaat iedereen fris aan de slag en is geen idee te gek. Het is een valkuil waar veel agile teams invallen, dus pas op dat het jou niet overkomt. Agile beheer heeft een duidelijk omschreven doel, namelijk het bieden van flexibiliteit én stabiliteit. Dit is dan ook de sfeer die moet heersen binnen het team. Flexibiliteit is belangrijk, maar verlies vooral niet uit het oog waar je voor werkt.

Heldere verwachtingen

Binnen de organisatie moet duidelijk zijn welke verwachtingen er over en weer spelen. Ga zitten met je baas, de baas van je baas en iedereen die verwachtingen naar het team kan hebben. Spreek met elkaar af wat je verwacht dat je gaat presteren, wat je als risico’s ziet, waar je kansen ziet en hoe vaak je terug rapporteert.

Communicatie

Als binnen het team druk wordt gewerkt, wil het communiceren naar mensen buiten het team nog wel eens achterwege blijven. Zorg daarom dat er iemand binnen je team is die de communicatie op zich neemt, en laat diegene zich helemaal suf communiceren. Vertel zo veel mogelijk over wat je doet aan iedereen die het wil horen (en af en toe ook aan mensen die het niet willen horen…). Alleen dan komt de dialoog op gang, en kan je agile beheer tot een succes maken.