De twaalf principes van agile beheer

Het agile manifest is een mooi startpunt, maar daarachter liggen nog twaalf principes voor de toepassing van agile in de praktijk. Hoewel deze principes, net als het manifest, geschreven zijn voor ontwikkelaars, zijn ze minstens zo bruikbaar voor agile beheer. Het onderscheid tussen ontwikkeling en beheer vervaagt toch steeds meer. Reden genoeg dus om als beheerder je voordeel te doen met deze twaalf principes!

1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.

Ja, het klinkt allemaal zo logisch, maar in de praktijk is dit nog wel eens een ondergeschoven kindje. Voor je het weet, raak je verstrikt in processen en protocollen, en dan is het fijn om nog eens herinnerd te worden aan waar je het allemaal voor doet.

2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.

Klanten weten niet wat ze willen. En als ze het toevallig wel weten, willen ze het vandaag nog hebben. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Gelukkig schrik jij straks als agile beheerder niet meer van veranderende behoeftes of last-minute verzoekjes!

3. Lever regelmatig werkende software op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.

Kleine wijzigingen op regelmatige momenten zijn overzichtelijker dan ééns per jaar een grote wijziging. Bovendien ziet je klant op deze manier regelmatig vooruitgang, in plaats van dat hij geen idee heeft waar jij nou al maanden keihard aan werkt. En er is nog iets: klanten over het algemeen pas wat ze willen, wanneer ze zien wat er is. Zorg er dus voor dat je regelmatig iets hebt om aan de klant te tonen, dan wordt de communicatie over wensen en mogelijkheden meteen een stuk makkelijker.

4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.

Ja, dit is wel even wennen als je het vergelijkt met de huidige beheerpraktijk. Maar wees eens eerlijk; hoe fijn is het om direct een vraag te kunnen stellen aan degene die de software ook daadwerkelijk gaat gebruiken?

5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.

Dit is een essentieel punt. Als mensen geen zin hebben om mee te bouwen aan effectief beheer, moet je ze er ook niet vermoeien. Zoek naar enthousiastelingen en geef ze vervolgens je vertrouwen. Alleen op die manier creëer je een goed functionerend team.

6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.

Ja, je hoort het goed. De meest efficiënte en effectieve manier van informatie delen is dus niet door middel van calls. Echt niet. Geloof me.

7. Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.

Dus niet dat het proces goed is gevolgd.

8. Agile processen bevorderen constante ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.

Dit geldt net zo sterk voor de inrichting van agile beheer. Je kan alles inrichten zodat het een tijdje werkt, maar het idee achter agile beheer is nou juist dat je een hele tijd in een vast tempo kan volhouden. Op die manier komt er ritme in het doorvoeren van wijzigingen.

9. Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agility.

Zeker als je binnen agile beheer werkt met sprints (vastgestelde eenheden tijd waarin een vastgestelde hoeveelheid werk moet worden gedaan), worden er wel eens concessies gedaan aan de kwaliteit. De sprint moet behaald, en voor dat doel moet alles wijken. Dat kan later in het traject alsnog zorgen voor problemen. Kwaliteit en ontwerp moeten centraal blijven staan.

10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.

Dit principe houdt ook weer verband met zoveel mogelijk waarde leveren voor de klant. Des te slimmer we het werk organiseren, des te meer levert het op.

11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.

Dit vereist uiteraard wel dat je gemotiveerde en goede mensen in je team hebt.

12. Op vaste tijden onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

Over het algemeen weten de mensen die het werk doen zelf het beste hoe ze effectiever kunnen worden. Praat er daarom regelmatig over en gebruik de ideeën die uit het team komen ook echt.